MENU

Michał Dworski

Absolwent historii oraz prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, doktorant w Instytucie Historii KUL. Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Dialogu Międzynarodowego. W poprzednich latach pełnił funkcję prezesa w bydgoskim oddziale Stowarzyszenia KoLiber. Był prezesem Korporacji Akademickiej Astrea Lublinensis, a także Radnym Rady Studentów KUL oraz członkiem zarządu Koła Historyków Studentów KUL.

Za działalność społeczną odznaczony Medalem im. bł. Księdza Jerzego Popiełuszki.