MENU

Program 12. Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu

 

9:15 – 10:00
OTWARCIE KONFERENCJI
  Powitanie
  Dwie misje fundraisera – Robert Kawałko
  Po darowiznę chodzę tylko raz – Patrycja Piekutowska
ŚCIEŻKA I ŚCIEŻKA II ŚCIEŻKA III
10:00 – 10:45

Praca wśród przedsiębiorców z klasą

Inspiracja do dobrych zmian – fundraising w ramach CFR Fundraising i wolontariat

Maria Kopaszewska

Michał Dworski Barbara Grochal
10:45 – 11:00
przerwa
11:00 – 11:45

Kultura i biznes – mariaż (nie)możliwy?

 

Fundraising, który daje szczęście. Źródła motywacji Gotowość do zmiany, czyli jak udaje się wprowadzać fundraising w polskich organizacjach
Agata Grenda Piotr Pogon
Jerzy Mika
11:45 – 12:00
przerwa
12:00 – 12:45

Budowa bazy danych pod wymogi własne Fundraising w kulturze. A jednak potrzebny? Od pasji grania do pasji pomagania – dlaczego skrzypaczka-solistka zamieniła światowe sceny na modernizację szpitala dziecięcego
Magdalena Dworska Marek Ostafil
Patrycja Piekutowska
12:45 – 13:00 przerwa
13:00 – 13:45

Jak rozpocząć akcję zbiórkową, która przyniesie miliony? Instrukcja krok po kroku Wprowadzanie praktyk fundraisingowych w hospicjum Filantropia w Europie Środkowo-Wschodniej – wyzwania, kierunki, możliwości
Szczepan Kasiński Anna Rajska-Rutkowska Rozmowa Anny Korzeniewskiej  i Tomasza Kierula
13:45 – 14:00
przerwa
14:00 – 14:45

Dare to Grow – Dare to Lead: from Fundraiser to Fundraising Leader in Poland (wykład w j. ang.) Ethics, Capital Campaigns and Catholic Fundraising (wykład tłumaczony na j. pol.) 2.0 Online Experiences For Your Donors (wykład w j. ang.)
Tony Myers Mary Doorley Simboski, ACFRE Tanja Sarett, CFRE
14:45 – 15:00 przerwa

15:00 – 16:00
Dyskusja z Piotrem Voelkelem
16:00
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

FILMY SZKOLENIOWE AFP

Zapraszamy do obejrzenia filmików szkoleniowych udostępnionych przez Association of Fundraising Professionals.

Skills for Successful Gift Conversations
International Charities Raising Significant Funds for Your International Nonprofit Fundraising Event
 Aby naprawdę osiągnąć sukces, osoby pozyskujące fundusze muszą nauczyć się prowadzić z darczyńcami produktywne rozmowy. Produktywne, czyli takie, które pozwolą na zebranie istotnych informacji, poznanie zainteresowań darczyńców i przypisanie ich do odpowiednich organizacji, ułatwią zabieganie o darowiznę i pozwolą na podziękowanie ofiarodawcom. Sukces takich rozmów mierzy się w pieniądzach oraz szczęściem samych darczyńców. Niniejsza prezentacja opisuje kluczowe umiejętności, które pozwalają pomagać darczyńcom w osiąganiu ich celów filantropijnych oraz pokazuje jak te umiejętności stosować w rozmowach.

Zbieranie funduszy na imprezy dla międzynarodowych organizacji działającymi poza Stanami Zjednoczonymi jest dużym wyzwaniem. Chociaż niektóre techniki działają wszędzie, to często trzeba dostosować podejście do lokalnego lub zagranicznego klienta.
10 Biggest Leadership Mistakes Nonprofits Make and How You Can Avoid Them
Attracting “Big” Philanthropy
Ta prezentacja pomoże liderom organizacji i działów non-profit zauważyć ich największe błędy, które niszczą morale zespołu, ograniczają skuteczność oraz zwiększają wypalenie zawodowe i rotację w organizacjach. Pokaże też sprawdzone narzędzia dla liderów, które pomogą uniknąć błędów i kosztów z nimi związanych. Uczestnicy warsztatów wyjdą z praktycznymi spostrzeżeniami, które mogą pomóc im natychmiast usprawnić swoje działania.

Wszyscy z podziwem patrzymy, jak najwięksi filantropi na świecie przekazują ogromne środki wpływowym organizacjom non-profit. Co motywuje dużych darczyńców i jak przyciągnąć ich do swojej organizacji?

Keynote: The Best Way to Predict the Future is to Create It

Alicia Guevara, dyrektor naczelna organizacji Big Brothers Big Sisters z Nowego Jorku, mówi o krokach, które należy podjąć dzisiaj, aby stworzyć lepszą przyszłość.  Guevera stała na czele zbierania środków finansowych podczas kilku dużych katastrof i teraz dzieli się swoimi doświadczeniami. Opowie o przemyśleniach na temat znaczenia różnorodności i równości w świecie organizacji non-profit, różnic międzypokoleniowych oraz tego, jak codzienna praca przy zbiórce pieniędzy jest ważna, jeśli chodzi o pomoc osobom znajdującym się w potrzebie.