MENU

Barbara Grochal

Wieloletnia koordynatorka wolontariatu i działań wolontariackich i fundraisingowych na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu.