MENU

Anna Rajska-Rutkowska

Z trzecim sektorem związana od 25 lat, najpierw jako wolontariusz, potem koordynator projektów i  fundraiser. Wiceprezes Zarządu i szef Działu Obsługi Darczyńcy w Fundacji Gajusz. Odpowiada za pozyskiwanie środków na działalność organizacji. Koordynuje pracę 10-osobowego zespołu składającego się z  fundraiserów, specjalistów ds. marketingu i PR, grafików oraz analityka danych.  Jej zadaniem jest stwarzać najlepsze warunki dla zachowania płynności finansowej fundacji, w tym pozyskiwać rocznie ponad 6 mln złotych. Zespół Anny tworzą profesjonaliści, którzy realizują ambitne cele i zapewniają dzieciom miłość i opiekę.